ясно очертан

ясно очертан
словосъч. - отривист, отсечен, жив, оживен, решителен, твърд, чист
словосъч. - ясен, отчетлив, разбираем, изразителен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • изразителен — прил. образен, фигуративен, релефен, картинен прил. красноречив, убедителен, ясен, ярък, явен, доказателствен, симптоматичен, експресивен прил. сладкодумен прил. поразителен, подчертан прил. сбит, стегнат прил. отчетлив …   Български синонимен речник

  • отчетлив — прил. ясен, понятен, разбираем, различим прил. отривист, изразен прил. ясно очертан, изразителен прил. явен, ясно доловим …   Български синонимен речник

  • решителен — прил. смел, храбър, мъжествен, неустрашим прил. непоколебим, неколеблив, твърд, категоричен, без колебание прил. решаващ, важен, основен, първостепенен, съдбоносен, фатален, критичен, опасен, рискован прил. последен, окончателен, безвъзвратен,… …   Български синонимен речник

  • ясен — прил. ведър, безоблачен, бистър, прозрачен, светъл, прояснен, сияен, блестящ, лазурен прил. очевиден, понятен, разбираем, разбран, безспорен, неоспорим, несъмнен, явен, прегледен, разгадаем, изразен, отчетлив, схватлив прил. тих, спокоен прил.… …   Български синонимен речник

  • жив — прил. здрав, жизнен прил. пъргав, бърз, енергичен, деен, активен, подвижен, съобразителен, събуден, буден, игрив, весел, бодър, разпален, оживен прил. ярък, очевиден, ясен прил. изразителен, образен, картинен, релефен прил. напрегнат прил …   Български синонимен речник

  • оживен — прил. жив, пъргав, жизнерадостен, жизнен, весел, енергичен, бодър прил. многолюден, шумен, раздвижен, размърдан, динамичен прил. възбуден, бурен, нервен, активен, трескав, напрегнат, разгорещен прил. бърз, чевръст прил. добре развиващ се,… …   Български синонимен речник

  • отривист — прил. изразителен, сбит, кратък, ясен, отчетлив, отсечен, категоричен, рязък прил. жив, оживен, решителен, твърд, ясно очертан, чист …   Български синонимен речник

  • отсечен — прил. отрязан, прерязан, прекъснат, разделен, пресечен, скъсен, намален, смален прил. кратък, къс, лаконичен, сбит, категоричен, повелителен, заповеден, заповеднически прил. остър, рязък прил. отривист, жив, оживен, решителен, твърд, ясно очертан …   Български синонимен речник

  • разбираем — прил. понятен, общопонятен, възприемлив, лесноразбираем, лесно обясним, обясним, разбран, елементарен, лесен, ясен, прегледен, очебиещ, разгадаем, познаваем прил. определен, несъмнен, недвусмислен, очевиден, явен, проницателен прил. отчетлив,… …   Български синонимен речник

  • твърд — прил. затвърдял, корав, як, гранитен прил. плътен, набит, солиден, стабилен прил. устойчив, непоколебим, несломим, упорит, издръжлив, несъкрушим, постоянен прил. смел, енергичен, решителен, твърдоглав прил. суров, неумолим, безмилостен, груб,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”